top of page
Cuadernos lindos

Consells per a estimular el llenguatge en infants entre 1 i 2 anys

El segon any de vida del teu petit o petita és una etapa d'aprenentatge accelerat, i el desenvolupament del llenguatge hi juga un paper fonamental. A mesura que el teu fill es va acostant als dos anys d'edat, veuràs com la seva habilitat per comunicar-se experimenta un creixement sorprenent. En aquest article, t'oferirem consells i estratègies per a estimular i fomentar el seu desenvolupament lingüístic durant aquesta etapa vital.

Estimulació del llenguatge

Desenvolupament del Llenguatge: Les Fites entre 12 i 24 Mesos

Els primers dos anys de vida són una època de ràpida evolució, i això no és menys cert en el desenvolupament del llenguatge dels infants. Durant aquesta fase, els nadons experimenten una transició sorprenent d'un estat en què entenen el llenguatge, però no poden expressar-s'hi, a començar a utilitzar les paraules i les frases. Com a pares i cuidadors, és important comprendre les fites del desenvolupament lingüístic que es poden esperar entre els 12 i 24 mesos per tal de fomentar aquest procés vital. A continuació, expliquem les principals etapes d'aquest emocionant viatge.


12-18 Mesos: Les Primeres Paraules

En aquesta fase, els petits mostren un progrés notori en el seu desenvolupament lingüístic. Comencen a comprendre paraules relacionades amb els seus objectes, persones i rutines preferides, sempre i quan estiguin presents. També segueixen ordres senzilles, com "dóna'm" o "mira."

Els gestos juguen un paper clau en la seva comunicació. Fan servir diversos gestos per expressar els seus desitjos, compartir objectes, rebutjar coses, saludar o tenir interaccions socials. Utilitzen la mirada per buscar l'objecte o la persona que se'ls menciona, com ara "mama," "papa" o "pilota."

A aquesta edat, ja atenen al seu nom . Poden repetir sons i intenten repetir i imitar les paraules que senten dels altres. És en aquesta etapa que comencen a pronunciar diferents consonants i a combinar dues síl·labes diferents. A més, les seves primeres paraules fan la seva aparició, marcant una fita emocionant en el seu desenvolupament lingüístic.


18-24 Mesos: Les Primeres Combinacions de Paraules

A mesura que s'apropen als 2 anys, els nadons fan progressos notables en el seu desenvolupament lingüístic. Comencen a imitar sons d'animals i objectes coneguts (onomatopeies). Responen a noms d’objectes o persones que no estan presents.

Els infants en aquesta etapa poden seguir instruccions de dues paraules, com "dona'm la pilota" o "dóna-li a la mama." També comencen a donar nom als objectes més familiars i a atribuir-los funcions.

El seu vocabulari, tant el receptiu com l’expressiu, experimenta un fort creixement. Aquesta etapa implica l'ús de 20 a 50 paraules, generalment d'una o dues síl·labes. Comencen a combinar dues paraules per a expressar idees, però sovint la intel·ligibilitat no és complerta, com per exemple “tote papa” per a referir-se al cotxe del pare.

A mida que els nadons s'apropen als 2 anys, observem que apareixen les primeres paraules gramaticals, com ara articles (encara que sovint sense concordança), preposicions ("a"), pronoms possessius, personals i demostratius (com "jo," "meu," "tu," "teu," "aquest"), adjectius i adverbis (com "aquí"). També augmenta el nombre de verbs que fan servir.

Una fita significativa és quan comencen a fer servir el llenguatge per donar i demanar informació, respondre i fer preguntes. Responen a preguntes com "Què és això?" o "On està la mama?"

En aquestes edats, cada petit pas en el desenvolupament del llenguatge és un avenç important. Fomentar les seves habilitats comunicatives i oferir-los oportunitats per expressar-se és fonamental per al seu creixement lingüístic. Com a pares i cuidadors, podem gaudir d'aquesta emocionant etapa a mida que els nostres nadons descobreixen el poder de la paraula.


Senyals d'Alerta

És important, en aquestes etapes crucials de desenvolupament lingüístic, ser conscients dels possibles signes d'alerta. Detectar-los a temps pot ser fonamental. En cas de notar alguna d'aquestes indicacions, és aconsellable consultar amb un professional com un pediatre o un logopeda, per què pugui avaluar adequadament la situació.


Als 12 mesos:

 • Absència de balbuceig o sons variats

 • No produeix sons amb finalitat comunicativa

 • Mostra poca direcció de la mirada cap a les persones

 • Desinterès en jocs d'interacció

 • No manifesta anticipació quan es preveu agafar-lo al coll

Als 18 mesos:

 • No fa servir gestos per demanar coses

 • No assenyala per a ensenyar-nos objectes

 • No reconeix tres objectes familiars

 • No respon a ordres bàsiques com "vine," "dóna'm" o "mira"

 • Absència de gestos socials, com dir "adéu" amb la mà

 • Manté molt poc contacte visual amb els altres

 • No respon quan se li crida pel nom

 • No mira en la direcció que assenyala l’adult

 • No imita gestos, moviments o sons

Als 24 mesos:

 • No segueix ordres senzilles, com ara "dóna'm la pilota"

 • No compren 10 paraules sense ajuda de gestos ni suport visual

 • No assenyala les parts principals del cos

 • Empra només 4-5 sons consonàntics (pbmn) per a comunicar-se

 • No fa servir senyals per a compartir interessos amb adults

 • Manca de paraules o té un vocabulari molt limitat

 • Desinterès en la interacció i la relació amb altres nens o adults

 • No forma frases de dues paraules

 • No s'acosta ni manifesta interès per jugar amb altres nens


Com estimular el llenguatge en infants entre 1 i 2 anys

En aquesta etapa, els infants mostren una notable habilitat per a l'aprenentatge, absorben coneixements a una velocitat sorprenent i són altament receptius a les interaccions amb el seu entorn. És crucial proporcionar-los les oportunitats adequades per estimular el seu desenvolupament lingüístic. Aquests 9 consells per a estimular el llenguatge en infants entre 1 i 2 anys t’ajudaran a fomentar un entorn comunicatiu per afavorir el ser desenvolupament.


1- Parla amb el teu infant

Fomenta la comunicació a través d'interaccions diàries en situacions quotidianes com per exemple mentre menja, durant l’hora del bany o quan juguem amb ell. Cada conversa contribueix al seu desenvolupament tant lingüístic com cognitiu. Més que ser passius, els infants es converteixen en participants actius en aquests intercanvis verbals.


2- Anomena per augmentar el vocabulari

Anomenar objectes, persones, animals i elements quotidians és una excel·lent manera de construir el seu vocabulari tan comprensiu com expressiu. Anomenarem tot allò que ens envolta i després li farem preguntes del tipus "Què és això?" o "Qui és?" però sense forçar-lo a parlar, i així l'ajudarem a identificar i a entendre el món que l'envolta.


3- Descriu les situacions

Explica de manera senzilla i comprensible les coses que feu junts. Aquesta pràctica ajuda a l'infant a fer connexions entre les paraules i les seves experiències quotidianes. A més, en la descripció de les accions fem servir els verbs que són elements fonamentals en les oracions.


4- Fomenta l’ús del "Sí" i el "No"

Utilitza preguntes que requereixen respostes simples com "sí" o "no". Això l'ajudarà a familiaritzar-se amb aquestes paraules i entendre les diferents maneres de respondre.


5- Ordres senzilles

La capacitat de seguir ordres senzilles té una gran importància en el desenvolupament del llenguatge dels infants. Aquesta habilitat és fonamental per a la comprensió i la comunicació efectiva.

Quan els nens aprenen a seguir ordres senzilles com "dóna'm el cotxe" estan connectant les paraules amb les accions i els objectes. Això no només millora la seva comprensió del llenguatge, sinó que també els ajuda a expressar les seves pròpies necessitats i desitjos de manera més efectiva.

A més a més, el seguiment d'ordres senzilles és una peça clau per a les interaccions socials. Quan els infants poden entendre i respondre a instruccions bàsiques, poden participar de manera més activa en jocs i activitats amb altres nens i adults. Això els ajuda a establir relacions socials i a construir una base fonamental per al futur desenvolupament del llenguatge.


6- Realitza preguntes obertes

Fomenta el desenvolupament del llenguatge del teu fill fent servir preguntes obertes, que l'animin a utilitzar les noves paraules que ha après i també a expressar les seves pròpies idees. Les preguntes del tipus "Què vols menjar?" o "Què et passa?" poden ser d'ajuda per ampliar el seu vocabulari i millorar la seva capacitat d'expressió ja que han de respondre escollint una o varies de les paraules que ja coneix.

Hi ha situacions en què el teu fill pot continuar utilitzant gestos per a respondre. En aquests casos, pots plantejar preguntes on la resposta està delimitada, com ara "Vols menjar una poma o un plàtan?" D'aquesta manera, els proporcionem un model amb dues opcions de resposta, i l'infant només ha de repetir una d'aquestes dues paraules. És una forma efectiva d'afavorir l'ús del llenguatge i continuar reforçant el seu desenvolupament lingüístic.


7- El joc com a eina

Aprofita els moments de joc compartit per a posar en pràctica tots els consells per a fomentar el llenguatge: anomenar, descriure, seguiment d’ordres i preguntes. A partir d’un any l’infant vol tocar i explorar tot el que l’envolta, per això per a infants entre 1 i 2 anys, les joguines han de ser segures i apropiades per al seu desenvolupament. Algunes opcions excel·lents inclouen joguines d'apilar, mòbils, musicals, puzles senzills, joguines per empènyer o arrossegar i materials artístics com pintures de dits i plastilina. Assegura't sempre que les joguines siguin segures i apropiades per a la seva edat. Aquestes joguines estimulen les habilitats motrius, cognitives i creatives de l’infant.

Per altra banda, a partir dels 18 mesos aproximadament, podem començar a introduir el joc simbòlic, com jugar a cuinetes o a nines. Aquest tipus de joc fomenta el desenvolupament cognitiu, les habilitats lingüístiques i socials, la creativitat i la comprensió del món. També impulsa la interacció amb altres nens i l'aprenentatge significatiu a través de la diversió. És un component clau del creixement integral dels infants.


8- La màgia de les cançons

Les cançons presenten un vocabulari ric i diversificat. Cantar-les exposa als infants a una varietat de paraules i frases, contribuint al desenvolupament del seu llenguatge.

Les cançons solen tenir lletres simples que els infants poden memoritzar. Aquesta repetició ajuda a millorar la seva memòria i capacitat de recordar paraules i conceptes.

A més, les cançons poden transmetre emocions i històries. Això ajuda als infants a comprendre i expressar les seves pròpies emocions i a desenvolupar habilitats narratives.


9- Els contes

Els contes, especialment aquells adaptats a la seva edat, són un suport ideal per ajudar a connectar les paraules amb els conceptes. Mentre gaudeixen escoltant, assenyalant i passant les pàgines aprenen noves paraules i conceptes. Alguns contes també incorporen textures i sons que enriqueixen encara més l'experiència i estimulen els sentits dels petits. D'aquesta manera, els contes es converteixen en una eina valuosa per al desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants.


Amb aquests consells i proporcionant estímuls positius de manera activa, estaràs ajudant al teu fill a desenvolupar una bona comunicació. Però recorda, aquesta aventura no s'atura aquí; el teu petit o petita seguirà creixent i aprenent. Estarem aquí per continuar explorant el seu desenvolupament lingüístic junts. Ens veiem a la propera etapa!


Kommentare


bottom of page