top of page
Logopèdia a Llagostera Girona
LOGOPÈDIA

La logopèdia és una especialitat interdisciplinària que estudia els processos de la comunicació humana i prevé, detecta, avalua i tracta els seus possibles retards i trastorns.

La comunicació humana compren tant l’expressió i comprensió verbal, oral i escrita, així com totes les formes de comunicació no verbal.

Com a especialitat interdisciplinària, ha de tenir una base sòlida construïda a partir de coneixements sobre biologia, psicologia i lingüística per a poder entendre, en la seva totalitat, el procés de la comunicació i així ser eficaç en el tractament dels possibles problemes propis d’aquest procés.

Els Serveis de  —  

LOGOPÈDIA

Prevenció, avaluació, diagnòstic i intervenció de les alteracions del  llenguatge , la parla, la veu i la deglució.

LLENGUATGE

Retard simple del llenguatge

TDL - Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge

TEA - Trastorn de l'Espectre Autista

Lectoescriptura

Dislèxia

Disgrafia / Disortografia (alteracions de l'escriptura)

Sordesa infantil

Rehabilitació neurocognitiva de l'Afàsia (pèrdua completa o parcial de la facultat d’expressar-se o d’entendre els signes visuals o acústics, produïda per una lesió cerebral.)

PARLA

VEU

Dislàlies

Trastorn fonològic

Disglòssies

Disàrtria

Alteracions de la fluència: disfèmia i taquifèmia

Disfonies funcionals

Disfonies orgàniques

Disfonia infantil

Tècnica vocal

DEGLUCIÓ

Deglució atípica (interposició lingual durant la deglució)

Disfàgia

ALTRES

Estimulació de la memòria i l'atenció

SAAC - Sistemes de Comunicació Augmentativa

Alteracions de la comunicació i la deglució derivades de malalties com el Parkinson o l'Alzheimer entre d'altres.

bottom of page