© 2011-2019  MOT Gabinet Logopèdic

SERVEISPSICOPEDAGOGIA

la PSICOPEDAGOGIA estudia a la persona i el seu entorn en les diferents etapes d’aprenentatge al llarg de la seva vida.

 

Els objectius principals són proporcionar guies per a planificar, executar i avaluar processos d’ensenyança i aprenentatge i detectar, tractar i rehabilitar els possibles dèficits, dificultats, trastorns o necessitats educatives especials en aquells nens i/o adolescents, així com orientar a les seves famílies

  • Tècniques d'estudi

  • Fracàs escolar​

  • Problemes d'aprenentatge

  • Dislèxia

  • Dificultats d'atenció

  • Necessitats educatives especials

  • Dificultats de conducta

  • Orientació vocacional

  • Altes capacitats

  • Mediació familiar