© 2011-2020  MOT Gabinet Logopèdic

  • Facebook icono social
  • Instagram

SERVEISLOGOPÈDIA

La LOGOPÈDIA és una especialitat interdisciplinària que estudia els processos de la comunicació humana i prevé, detecta, avalua i tracta els seus possibles retards i trastorns.  

 

La comunicació humana compren tant l’expressió i comprensió verbal, oral i escrita, així com totes les formes de comunicació no verbal.

 

Com a especialitat interdisciplinària, ha de tenir una base sòlida construïda a partir de coneixements sobre biologia, psicologia i lingüística per a poder entendre, en la seva totalitat, el procés de la comunicació i així ser eficaç en el tractament dels possibles problemes propis d’aquest procés.