top of page
Psicopedagogia a Llagostera
PSICOPEDAGOGIA

La psicopedagogia estudia a la persona i el seu entorn en les diferents etapes d’aprenentatge al llarg de la seva vida.

Els objectius principals són proporcionar guies per a planificar, executar i avaluar processos d’ensenyança i aprenentatge i detectar, tractar i rehabilitar els possibles dèficits, dificultats, trastorns o necessitats educatives especials en infants i adolescents, així com orientar a les seves famílies. 

Els Serveis de  —  

PSICOPEDAGOGIA

Orientació, avaluació, diagnòstic i intervenció de les dificultats derivades dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

USUARIS

Tècniques d'estudi

Fracàs escolar​

Problemes d'aprenentatge

Dislèxia

Dificultats d'atenció

Necessitats educatives especials

Dificultats de conducta

Orientació vocacional

Altes capacitats

ENTORN

Mediació familiar

Coordinacions amb els centres educatius

Assessorament a familiars i professors

bottom of page