top of page
Cuadernos lindos

Afàsia

Després d’una lesió cerebral (ictus, traumatismes cranioencefàlics, afectacions degeneratives del cervell, persones d'edat avançada...) pot aparèixer el que es denomina AFÀSIA.

L'AFÀSIA és una pèrdua completa o parcial de la facultat d’expressar-se i/o d’entendre els signes visuals o acústics del llenguatge.


L’objectiu de la REHABILITACIÓ LOGOPÈDICA és millorar, tant com sigui possible, les capacitats comunicatives del pacient i possibilitar així la seva millor adaptació psicològica, emocional, familiar i social.


MOT ofereix rehabilitació neurocognitiva amb programes individuals dissenyats segons les característiques de l'usuari.

#afàsia #logopèdia #rehabilitaciónneurocognitiva

bottom of page