Cuadernos lindos

Afàsia

Després d’una lesió cerebral (ictus, traumatismes cranioencefàlics, afectacions degeneratives del cervell, persones d'edat avançada...) pot aparèixer el que es denomina AFÀSIA.

L'AFÀSIA és una pèrdua completa o parcial de la facultat d’expressar-se i/o d’entendre els signes visuals o acústics del llenguatge.


L’objectiu de la REHABILITACIÓ LOGOPÈDICA és millorar, tant com sigui possible, les capacitats comunicatives del pacient i possibilitar així la seva millor adaptació psicològica, emocional, familiar i social.


MOT ofereix rehabilitació neurocognitiva amb programes individuals dissenyats segons les característiques de l'usuari.

#afàsia #logopèdia #rehabilitaciónneurocognitiva